PArticipA A LENDEMÀ2021

La participació està oberta a qualsevol persona física major de 18 anys, entitat pública o privada, i no s’admetran a concurs obres presentades per membres del jurat o de l’organització.
 

La inscripció, gratuïta i obligatòria, es realitzarà prèviament a la participació a través d’un formulari publicat a la pàgina web.
 

Per inscriure’s, els participants hauran de designar un representant del grup.
 

IMPORTANT: les dades aportades a la inscripció (nom, cognoms i correu electrònic) hauran de ser les mateixes que es facin servir pel lliurament del curt

formulAri d'inscripció